Blog navigation

Nejnovější příspěvky

MOHU S VOZÍKEM NA VEŘEJNÉ KOMUNIKACE?

 

Ano, přestože český zákon dlouho dětské vozíky za kolo neznal. Absence pojmu přepravy dětí ve vozíku za kolem v českém zákoně byla v Evropské unii ojedinělá, navíc často vedlo k nesprávné interpretaci znění zákona. Chybný výklad zákona dovedl například v létě 2011 Ministerstvo dopravy k absurdnímu prohlášení, že dětské vozíky za kolo nesmějí ani na cyklostezky.

To zvedlo vlnu nevole nejen mezi rodiči - cyklisty, ale i odborníky na dopravní právo. Pod obrovským tlakem veřejnosti Ministerstvo dopravy otočilo a dokonce vyzývalo k osvětě vozíků pro jejich bezpečnost.

Dětské vozíky za jízdní kolo půl roku po tomuto přehmatu zamířily do zákona a evropská ostuda byla minulostí. Poslanecký návrh novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích z pera Václava Cempírka a Jany Kaslové z TOP09 schválila dne 21. září 2011 vláda ČR.

Novela prošla prvním čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne 26. října 2011.

Návrh prošel 31.1.2012 druhým čtením v PSP včetně pozměňovacího návrhu (šířka 900mm místo 850mm).

Vozíky prošly ve třetím čtení PSP dne 8.2.2012. Zákon začal platit okamžitě po schválení Senátem a podpisu prezidenta republiky.