Blog navigation

Nejnovější příspěvky

JE SKLÁDACÍ VOZÍK BEZPEČNÝ?

 

Předpokládáme-li, že při výrobě vozíku byly použity kvalitní materiály dostatečné pevnosti, pak právě systém skládacího mechanizmu ovlivňuje bezpečnost malých pasažérů ze všeho nejvíc. V zásadě lze rozdělit ve světě používané metody skládání na rozebírací a kompaktní.

U rozebíracího skládacího systému se k rámu podlahy sklápí přední a zadní stěna vozíku (PŘEDOZADNÍ SKLÁDÁNÍ) nebo levý a pravý bok vozíku (LEVOPRAVÉ SKLÁDÁNÍ). V sestaveném stavu jsou obě stěny vzájemně spojeny závlačkami. Pokud se sklápějí boky vozíku, jsou vzájemně spojeny příčnou vzpěrou. Jde o materiálově i technicky nejméně náročnou konstrukci, dnes ještě stále používanou u nejlevnějších dětských vozíků (Kiddy Van 101). S levopravým rozebíracím skládáním se dnes setkáte jen u nákladních vozíků (Croozer Cargo) a vozíků pro psy (Croozer Dog). Jedinou výhodou ROZEBÍRACÍHO systému skládání je úspora materiálu a tedy nižší cena a hmotnost vozíku, největší nevýhodou je kromě obtížnosti samotného skládání a rozkládání (z vozíku je třeba zcela sejmout potah, poté oddělit stěny pomocí závlaček a teprve pak je sklopit dolů) zejména nízká tuhost konstrukce, omezující bezpečnost přepravovaných dětí zejména při převržení nebo čelním nárazu.

KOMPAKTNÍM systémem skládání jsou vybavovány vozíky opatřené vícerámovou konstrukcí (kromě rámu podlahy, rámu čelní stěny a rámu zadní stěny disponují i samostatným rámem zádové opěry. Tyto vozíky jsou tedy robustnější a pevnější. Skládací mechanizmus zajišťuje při složení velmi přesné vzájemné míjení rámů bez potřeby použití síly, bez jakéhokoli opotřebení bez ohledu na četnost skládání. Přesto je složení či rozložení vozíku dílem okamžiku, jediného pohybu po odjištění mechanizmu. Pro svou náročnost je uvedený systém využíván renomovanými výrobci výhradně pro dětské přívěsy střední, vyšší a nejvyšší třídy (v celém světě pouze Croozer a modely Chariot CTS). Nevýhodou KOMPAKTNÍHO systému skládání je větší materiálová náročnost a tím mírně vyšší hmotnost (Croozer) nebo cena (Chariot). Jnednoznačnou výhodou je však dokonalá tuhost konstrukce vozíku, který je odolný vůči všem typům namáhání a samozřejmě snadnost složení či rozložení jediným pohybem bez nutnosti sejmutí potahu. Všechny kompaktní vozíky z naší nabídky byly prověřeny crashtesty na čelní náraz i převržení.

Vícerámový vozík je nejbezpečnějším řešením. Díky modernímu kompaktnímu skládání vozíku jej navíc složíte jediným pohybem.